STAARTLICHT

Staartlicht wil mensen dichter bij God brengen. Wij willen mensen op De Staart samenbrengen die met de bijbel
als basis willen leven en Jezus willen leren kennen en aannemen als hun verlosser.

Staartlicht wil hier heel praktisch vorm aan geven. Onze opdracht hebben we kort samengevat in 5 p’s:

  • Presence – zichtbaar zijn, zorgen dat bewoners ons leren kennen en omgekeerd.
  • Practice – praktische hulp bieden, te luisteren naar de behoeften van de wijkbewoners.
  • Peace – zoeken naar al het goede voor de bewoners voor De Staart.
  • Prayer – bidden voor De Staart en haar bewoners.
  • Proclamation – de boodschap verkondigen van Jezus als de weg, de waarheid en het leven.

Iedereen die aan één van deze kernwoorden een positieve bijdrage wil leveren is van harte welkom
om ons te ondersteunen in de organisatie van activiteiten.